Kalp ve Damar Cerrahisi

Özel Gazi hastanemizde; gelişen modern tıbbın tüm olanakları kullanılarak  Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü ekibi, tüm hasta yaş grublarında  yılda ortalama 1000 civarında başarılı kalp-damar  ameliyatı gerçekleştirmektedir
En kompleks kalp ameliyatlarını, kalp kapak tamir veya yapay kapakla değiştirme ameliyatlarını ve her çeşit koroner by – pass (CABG) ameliyatlarını rutin olarak yapılmaktadır.
Kalp ve komşu organlarını içeren  tümör ameliyatları yanı sıra  Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümümüzde  kalpten çıkan vücudun ana arteri olan  göğüs ve karın boşluğundaki aortanın  anevrizma ve diseksiyon ameliyatları, beyni besleyen boyundaki şah damarlarının tıkanıklığının felçi önleyecek şekilde kısa süren ameliyat süresi içinde temizlenmesi  operasyonları sık olarak modern tıbbın gerektirdiği şekilde gerçekleştirilmektedir

Sonuçlarımız  dünya standartlarında olup ameliyat sonrası bakım ve takip deneyimli ekibimiz tarafından en mükemmel şekilde gerçekleştirilmektedir

 Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümümüzde Yapılan Ameliyatlar;

 • Koroner bypass cerrahisi ( Çalışan ve Pompa ile Kalp Ameliyatları)
 • Bypass cerrahisinde koruyucu tedavi
 • Kapak ameliyatları ( Dikişsiz Kalp Kapak Ameliyatları)
 • Büyük aort damarı ameliyatları (Ameliyatsız teknik ile Endovasküler Tedavi)
 • Bacak atardamarları ve Diyabetik Ayak ameliyatları
 • Varis ameliyatları ( Cerrahi, Lazer, Radyofrekans,Köpük ile tedavi)
 • Toplardamar Pıhtılaşmasında Tedavi
 • Akciğer Embolilerinde Cerrahi ve Tıbbi Tedavi
 • Karotis (şah damarı) ameliyatları
 • Diyaliz amaçlı Fistül açılması
 • Aritmi Cerrahisi

Özel Gazi Hastanesi  Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı ve kardiyak anestezi uzmanları,  deneyimli hemşire kadrosu ile 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.
Her bir hastamıza ait olmak üzere tamamen yenilenmiş yatak başı   EKG, tansiyon, solunum, ısı gibi temel parametrelerin yanında tüm özel girişim gerektiren basınç ölçüm izlemlerini sağlayan gelişmiş 2012 model yılı olan monitörler bulunmaktadır.
Her yatak başında solunum desteği sağlamak için yapay solunum cihazı  dediğimiz ventilatörler bulunmaktadır. Teknolojinin gelişimine uygun olarak yapay solunum cihazları, dializ makinaları, defibrilatörler yoğun bakım disiplini geliştirmekte ve hastaların yaşam destek girişimlerinden yavaş yavaş irreversible organ yetmezliklerinin gelişmesinin önlenmesini sağlamaktadır
Yoğun Bakım Ünitemiz; multidisipliner, kalp ve damar hastaları ile ameliyat sonrası riskli hastalara hizmet verebilecek, komplikasyonları göğüsleyebilecek, destek tedavi ve idame bakımı sağlayabilecek niteliktedir.

Branş Doktorları