Göz Hastalıkları

Hastanemizde Göz Kliniğinde aşağıda belirtilmiş hastalıkların tanı ve tedavisinde en son sistem, modern cihazlar ile sizlere hizmet vermektedirler.

Kırma kusurlarının tedavisi.

Myopi , Hipermetropi , Astigmatizma

a) Gözlük muayenesi ve kontrolü son sistem bilgisayar yönetimli özel cihazlar ile yapılmaktadır.

b) Kontakt lens muayeneleri ve uygulamaları deneyimli hekimler tarafından yapılmakta ve kişiler bu konuda bilgilendirilmektedirler.

Ön Segment Cerrahisi

a) Katarakt 60 yaşın üzerinde gittikçe artan sıklıkta gözün görmesini azaltan bu yaşlılık olayı en son sistem cerrahi yöntemlerle (fakoemülsifikasyon),iğnesiz,ağrısız,çok kısa zamanda yapılmaktadır.

b) Glokom erişkinlerde damar sertliği,ailesel geçiş,göz merceğindeki ve gözdeki yaşlılık nedeniyle çok sinsi seyredebilen göz içi basıncının artması ve görme sinirinin tahribatıyla görme alanında zararlanmaların oluştuğu bir hastalıktır. Bu konuda gerekli görülen ilaç,laser ve cerrahi yaklaşımlar en son sistem tanı cihazları ışığı altında deneyimli hekimler tarafından uygulanmaktadır.

c) Şaşılık kırma kusurları(özellikle hipermetropi), gözlerdeki anatomik yapı ve kas değişikliklerine bağlı ortaya çıkan çeşitli bakış anormallikleri (şaşılıklar) tıbbi ve cerrahi olarak tedavi edilebilmektedir.

d) Göz yaşı yolları gerek bebeklerde doğum ile birlikte ve gerekse daha ileri yaşlarda gözyaşı kanalı darlıklarına bağlı göz kesesi iltihaplanmaları ve tıkanıklıklarının cerrahi tedavisi yapılmaktadır.

e) Retina hastalıkları diabet ve hipertansiyon gibi sistemik hastalıkların tanı ve tedavisinde son model anjiografi ve laser cihazları bu konuda çok deneyimli hekimlerimiz tarafından uygulanmaktadır.

f) Ayrıca ; Göz Kapağı ve Adnekslerinin estetik yönden düzeltilmeleride çalışmalarımız arasındadır.

Branş Doktorları