Çocuk Kardiyolojisi

Doğuştan Kalp Hastalıkları

Doğum anından itibaren  hatta fötal hayatta tespit edilebilen hastalıklardır.

Doğuştan Kalp Hastalıklarında Durum:

Nüfusun yaklaşık 80 milyon civarında ve doğum hızının yaklaşık % 2.2 lerde olduğunu farz edersek  yılda yaklaşık 1.8 milyon canlı bebek doğmaktadır. Bunların Binde 8 ‘nde  yani yaklaşık 15.000 inde doğuştan kalp hastalığı bulunduğu söylenebilir. Bunların da 7500 ü ilk 1 yaş içerisinde tedaviye ihtiyaç duyar.

Tanısal Yöntemler:

Pulse oksimetre :

Yenidoğan dönemi tanılarda ve klinik izlemde yüksek değere sahip bir yöntemdir.

Ekokardiyografi (Fetal, transtorasik ve transözofageal ekokadiyografi)

Modern ekokardiyografik sistemlerin gelişmesi pediatrik kardiyoloji uygulamalarında muazzam değişimlere sebep olmuştur. Bugün sadece ekokardiyografi ile koyulan tanılar ile pek çok hasta doğrudan cerrahiye verilebilmektedir.

Kateterizasyon ve anjiyografi:

X ışını kullanarak kasık damarından özel borular yardımı ile tanı ve tedavi için gerekli  basınç ve oksijen değerlerinin ölçümü ve direnç hesaplamasına olanak sağlayan yöntemdir. Ayrıca bu yolla aşağıda sıralanan girişimsel tedavi yöntemleri gerçekleştirilebilir.

Tedavi Yöntemleri:

            Tıbbi

            Cerrahi

 Girişimsel (Anjiyografi Laboratuvarı’nda yapılan Balon atriyal septostomi, aort ve pulmoner balon valvüloplasti, koarktasyon balon anjiyoplasti, stent uygulamaları, atriyal septal defekt kapatılması, patent duktus arteriosus kapatılması, kalıcı kalp pili takılması vb.)

Hastanemiz bünyesinde bulunan pediatrik kardiyak ünitesinde doğuştan kalp ve  edinsel  kalp hastalıklarının  tanı ve tedavisi  yapılabilmektedir. Bunun için      0232 421 0121 numaralı telefondan randevu alabilirsiniz.

Sağlıklı günler dileğiyle…

Branş Doktorları