Adı Soyadı: KADİR ÇEVİKER

Doğum Tarihi: 20/08/1979

Unvanı: Yard. Doç. Dr.

Öğrenim Durumu:

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 2004
Y. Lisans Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 2004
Doktora Kardiyoloji Enstitüsü Kalp Damar Cerrahisi İstanbul Üniversitesi 2011

Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 13.03.2014   

Doçentlik Tarihi            :                                          

Profesörlük Tarihi        :  

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

6.2.  Doktora Tezleri

      Kardiyopulmoner baypas sırasında kanülden kanüle fosforil kolin kaplamalı extrakorporeal dolaşım sistemleri kullanımının koagülasyon faktörleri üzerine etkisi – 2011

 Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Transverse Colon Perforation Following Drainage Tube Insertion ın a Coronary Artery Bypass Surgery Patient. Ali Can Hatemi, MD, phd, Kadir Çeviker, MD, İlhan Özgöl, MD, Murat Baskurt, MD, Kadriye Kılıckesmez , MD, Murat Ersanlı, MD, Cihat Bakay, MD . Interact cardiovasc Thorac Surg 2006;5
 2. Ventricular Septal Defect Closure in a Patient with VACTERL Syndrome Anticipating Sequelae in a Rare Genetic Disorder. Ali Can Hatemi, MD, phd, Mete Gursoy, MD, Kadir Ceviker, MD, Aybala Tongut, MD, Gurkan Cetin, MD, Serdar Celebi, MD, and Erhan Kansiz, MD Tex Heart Inst J. 2008;35(2):203-5
  1. Vacterl sendromu ve anestezi. Tülay Şahin yıldız, Defne Özcan, Mine Solak, Kamil Toker. Journal of Anesthesia 2012; 20 (3): 174 – 175.
  2. Prenatal Diagnosis of VACTERL Association. Joy D. Guthrie, Lindsay DeCosta. Journal of Diagnostic Medical Sonography 2012;28( 5):245-249.
  3. Hatemi AC, Gursoy M, Tongut A, Bicakhan B, Guzeltas A, Cetin G, Kansiz E. Pulmonary stenosis as a predisposing factor for infective endocarditis in a patient with Noonan syndrome. Tex Heart Inst J. 2010;37(1):99-101.

 

 1. Respiratory and clinical outcomes after coronary artery bypass surgery in male patients below and over 70 years of age Yetmiş yaş altı ve üstü erkek hastalarda koroner arter bypass cerrahisinden sonra solunumsal ve klinik sonuçlar. Rengin Demir,1 Semiramis Özyılmaz,Ali Can Hatemi, Kadir Çeviker, İlhan Özgöl,Zerrin Yiğit, Erhan Kansız, H. Nilgün Gürses. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2009;17(4):254-260
 2. Complications of arteriovenous fistula with polytetraflouroethylen grafts in hemodialysis patients. D Demir, K Ceviker, MS Aydin, S Sahinalp. Niger J Clin Pract 2015;18:120-3
 3. An unusual cause of generalised seizure following cardiac surgery: with bolus cefazolin administration. Kadir Ceviker, Ozcan Kocaturk, Deniz Demir. Cardiovasc J Afr. 2015; 26: 35–7.
 4. Little thunder may be the first sign of a perfect storm: a case of postmortem diagnosed AEF and slitted esophagus. Ceviker K, Demirer M, Kupeli A, Yildiz A, Yazkan R. Ann Vasc Surg. 2015 Jan;29(1):162-4. doi: 10.1016/j.avsg.2014.09.012.
 5. Phosphorylcholine-coated extracoporeal circulation systems affect coagulation factors during cardiopulmonary bypass insufficiently: a preliminary report. Kadir Çeviker, Mustafa Canikoğlu, Ali Can Hatemi, Ayşem Kaya, Gürkan Çetin, Kamil Karaoğlu, Zafer Başlar, Ali Murat Mert, Şahin Şahinalp.Turk Gogus Kalp Dama. 2014;22(2):334-340.

 

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Studying Activity Of A Water Origin Antibacterial Product Of Nanosilver Solution Which Constituted By Nano Technologies  In The Critical Areas Of Cardiac Surgery Operating Room And Forensic Science Institution. Yaşar Bağdatlı, Kadir Çeviker and Mustafa Canikoğlu. Azerbaijan Journal of Medical Sciences 2011:3;17-23.
 2. Upper extremity hemodialysis fistula aneurysm with skin erosion. Demir D, Deger SM, Ceviker K, Aydın S. Case Study and Case Report. 2014; 4(1): 17 – 21.
 3. A rare long-term Dacron graft complication: Pseudoaneurysm formation and graft deformation. Sahin Sahinalp, Ozgur Ersoy, Mahir Yildirim, Kadir Çeviker, Ugursay Kiziltepe. Journal-Cardiovascular Surgery 2013:doi; 10.5455/jcvs.20131×4
 4. Challenging mechanisms for optic neuritis after coronary artery bypass surgery: Looking for a needle in the haystack. Kadir Çeviker, Şahin Şahinalp, Ömür Demirtaş, Kamil Boyacıoğlu. Journal-Cardiovascular Surgery 2013:doi; 10.5455/jcvs.20131×3

 

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

 1. Anatomic and Physiologic Corrections Following Systemic-to-Pulmonary Shunt Operations: Analysis of 183 Patients. Hatemi AC, Servet E, Ceviker K, Kumbasar U, Cetin G, Akcevin A, Kansız E. Asian Society for Cardiovascular Surgery – ASCVS Meeting, June 2006, Osaka – Japan
2.      Mobile Atheroma of the Aortic Arch Diagnosed by Transthoracic Ecocardiography prior to Coronary Artery Bypass Surgery. Hatemi AC, Ceviker K, Omay O, Uzunhasan I, Celebi S, Menda F, Kucukoglu S, Suzer K. 55th Congress of the ESCVS, May 11-14 2006, St Petersburg – Russian Federation.
 1. Renal function and inflammatory response to phosphorylcholine coated extracorporeal circulation circuits following coronary bypass surgery. Hatemi AC, Ceviker K, Canikoglu M, Kaya A, Cakiris A, Yigit Z, Ustek D, Kansiz E. BRITISH JOURNAL OF SURGERY Volume: 97 Pages: S97-S97 Supplement: Suppl. 4 Published: JUN 2010. (The 45th Congress of the European Society for Surgical Research, Geneva, Switzerland, 2010)

 

      7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 1. Erişkin bir Hastada Fallot Tetralojisinin Başarılı Cerrahi Tedavisi. Hatemi AC, Gursoy M, Tongut A, Ceviker K, Cetin G, Kucukoğlu S, Kansiz E. IU Kardiyol Enst Derg, 2006; 5(4): 30-32
 2. Sirkumfleks Koroner Arter Sisteminin Revaskülarizasyonunda Sol ve Sağ İnternal Torasik Arter Greftlerinin Karşılaştırılması. Dr. Cenk Eray Yıldız, Dr. Murat Mert, Dr. Gürkan Çetin, Dr. Mustafa Canikoğlu, Dr. Kadir Çeviker, Dr. Ahmet Özkara, Dr. Cihat Bakay. İ. Ü. Kardiyol Enst Derg 2011;10(1):10-16.
 3. Ekstrakorporeal Dolaşımda İnflamatuar Yanıt ve Koruyucu Yöntemler. Kadir ÇEVİKER, Ali Murat MERT. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics 2012;4(2):40-50
 4. Doğumsal Kalp Hastalığı Sebebi ile Açık Kalp Ameliyatına Alınan Hastalarda Tümör nekrozis Faktör- α Genotipinin Sonuçlara Etkisi. Dr. Ali Can Hatemi, Dr. Kadir Çeviker, Dr. Aybala Tongut, Dr. Mete Gürsoy, Dr. Nuray Gürses, Dr. Çağrı Güleç, Dr. Erhan Kansız. I.Ü. Kardiyol Enst Derg 2009; 8 (4): 11-16
 5. Effects of Phosphorylcholine-Coated Circuits On Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (Ngal) Levels In Coronary Artery Bypass Grafting. Ulaş KUMBASAR, Ali Can HATEMİ, Kadir ÇEVİKER, Aysem KAYA, Aris ÇAKİRİS, Cem BOSTAN, Duran USTEK. Ortadogu medıcal journal 4 (4): 176-181 2012.
 6. İatrojenik iliak arteriovenöz fistülün endovasküler stent greft ile başarili onarimi. Kadir Çeviker, Mustafa Canikoğlu, Şahin Şahinalp, Koray Güven, Şevki Murat Aksoy. Turkish Journal of Vascular Surgery. DOI:10.9739/uvcd.2012-32939.
 7. Embolization of the Atrial Septal Occluder to the Pulmonary Artery and Importance of Landing Zone. Kadir Çeviker, Şahin Şahinalp, Baran Karataş. CausaPedia. 2013;2:622
 8. Olgu Sunumu: Romatizmal Mitral Kapak Hastalığında Dev Sağ Atriyum. Deniz Demir, Kadir Çeviker, Şahin Şahinalp, Baran Karataş, İlker İnce. Çağdaş Tıp Dergisi 2014;4(2): 91-95
 9. Kardiyak ve büyük damar hasarlanması olan penetran toraks travması hastalarındaki mortaliteye etki eden faktörler: bir retrospektif çalışma. Kadir Ceviker, Cumhur Tulay, Sahin Sahinalp, Hayri Fahri Atlı. Gaziantep Med J 2014;20(1):35-41
 10. Yüksek Riskle Koroner Arter Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Per-Operatif Levosimendan Kullanımı. Ulaș Kumbasar, Ali Can Hatemi, Mustafa Canikoğlu, Aybala Tongut, Mete Gürsoy, Kadir Çeviker, İlhan Özgöl, Murat Bașkurt, Cem Bostan, Kamil Karaoğlu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2012; 65 (1):1-7

      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Biyolojik Silahların Kişi, Toplum ve Ülke Açısından Değerlendirilmesi. Yaşar BAĞDATLI, Kadir ÇEVİKER KBRN’08. İstanbul, 1. Baskı; 2009: 5-14
 2. Kardiyopulmoner baypas sırasında kanülden kanüle fosforil kolin kaplamalı extrakorporeal dolaşım sistemleri kullanımının koagülasyon faktörleri üzerine etkisi. Kadir Çeviker, Mustafa Canikoğlu, Ayşem Kaya, Gürkan Çetin, Ali Can Hatemi, Kamil Karaoğlu, Ali Murat Mert. Oral sunu 13. Ulusal TKDC Kongresi Antalya-2012
 3. Transverse Colon Perforation Following Drainage Tube Insertion ın a Coronary Artery Bypass Surgery Patient.  Ali Can Hatemi, MD, phd, Kadir Çeviker, MD, İlhan Özgöl, MD, Murat Baskurt, MD, Kadriye Kılıckesmez , MD, Murat Ersanlı, MD, Cihat Bakay, MD . Poster Sunumu – II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi -2006, Antalya
4.      Coronary Artery Fistula in an Adult Patient with Pulmonary Atresia and Ventricular Septal Defect. Hatemi AC, Gursoy M, Ceviker K, Tongut A, Cetin G, Kansiz E. III. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 28 Kasım- 2 Aralık 2007, Antalya – Turkey.
5.      Modified BT shunt overflow: Early recognition than surgical resizing. Hatemi AC, Ceviker K, Canikoglu M, Cetin G, Kansiz E. IV. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 28 Kasım – 2 Aralık 2008, Antalya – Turkey.
6.      Surgical Treatment of Supravalvular Aortic Stenosis. Hatemi AC, Bicakhan B, Gursoy M, Ceviker K, Baltali S, Guzeltas A, Cetin G, Kansiz E. IV. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 28 Kasım – 2 Aralık 2008, Antalya – Turkey.

 7.      Yara iyiletiminde Yeni Jenerasyon Antiseptiklerden Poliheksanid Etkinliğinin  Klinik Olarak Gösterilmesi. A.C.Hatemi, K. Çeviker, M. Canikoğlu, S. Tatlıoğlu, E. Kansız, Y. Bağdatlı (Poster Sunumu- 6. Ulusal Dezenfeksiyon Antisepsis Sterilizasyon 2009 DAS Kongresi- Antalya)

8.      Blood-surface interaction and aggregation of serum proteins during extracorporel circulation with phosphorylcholine-coated tubing lines: S100A8/A9 is the trigger for inflamation? Hatemi, AC., Çakiris, A., Çeviker, K., Canikoğlu, M., Abacı, N., Coşan, F., Özbalci, Ç., Ağlar, Ö., Azakli, H., Ökten, Z., Kazan, D., E. Kansız and D. Ütsek. (2. Ulusal Yapay Organlar ve Destek Sistemleri Kongresi. 23-26 Nisan 2009. Belek-Antalya)

 9.      Studying Activity Of  A Water Origin Antibacterial Product Of Nanosilver Solution Which Constituted By Nano Technologies  In The Critical Areas Of Cardiac Surgery Operating Room And Forensic Science Institution. Yaşar Bağdatlı, Kadir Çeviker and Mustafa Canikoğlu (oral sunum Nanotr2009, İzmir)

10.  Göğüs Ağrısı ile Gelen ve Sadece Sol Ventrikül Tutulumu Olan Kist hidatik Olgusu ve Cerrahi Tedavisi, Mustafa Canikoğlu, Kadir Çeviker, Aybala Tongut, Cenk Eray Yıldız, Ahmet Yildiz, Gürkan Çetin (Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Antalya-2010)
11.  Long-term Results Of Circumflex Coronary Artery Revascularization With In Situ Skeletonized Right Internal Thoracic Artery Via the Transverse Sinus. Cenk Eray Yıldız, Kadir Çeviker, Mustafa Canikoğlu, Burak Şeker, Ahmet Ozkara, Murat Mert. (Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Antalya-2010)
12.  Sternal Yara İyileşmesinde Topikal Negatif Basınç Uygulaması; V.A.C. (Vakum Yardımlı Kapama) Terapi. Cenk Eray Yıldız, Mustafa Canikoğlu, Kadir Çeviker, Aybala Tongut, Burak Şeker, Sadettin Cöhcen, Murat Mert. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Antalya-2010.

 Yüksek Riskli Koroner Baypas Cerrahisi Hastalarında Peroperatif Levosimendan Kullanımı Tecrübemiz Ali Can Hatemi, Mustafa Canikoğlu, Kadir Çeviker, İlhan Özgöl, Murat Başkurt, Kamil Karaoğlu, Erhan Kansız, TKDC 2010 ulusal kongre; oral sunum

 1. Doğumsal Kalp Hastalığı Sebebi İle Açık Kalp Ameliyatına Alınan Hastalarda Tümör Nekrozis Faktör-Α Genotipinin Sonuçlara Etkisi. Ali Can Hatemi, Kadir Çeviker, Aybala Tongut, Mete Gürsoy, Nuray Gürses, Çağrı Güleç, Erhan Kansız. TKDC 2010 ulusal kongre; oral sunum

 

 

 1. Biyolojik Silahların Kişi, Toplum ve Ülke Açısından Değerlendirilmesi. Yaşar Bağdatli, Kadir Çeviker 1. Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) kongresi 2008, oral sunum

 

 1. Fosforilkolin Kaplı Ekstrakorporeal Dolaşım Sistemleri İle Sistemik Enflamasyon Neden Azaltılamıyor? Sebep S100a8/A9 Agregasyonu Olabilir Mi? Ali Can Hatemi, Aris Çakiris, Kadir Çeviker, Mustafa Canikoğlu, Neslihan Abacı, Fulya Coşan, Çağakan Özbalcı, Öznur Ağlar, Hülya Azaklı, Zeliha Ökten, Dilek Kazan, Erhan Kansız, Duran Üstek . (TKDC 2010 ulusal kongre; sözel bildiri, Antalya)

 

 1. Fosforilkolin kaplı ekstrakorporeal dolaşım sistemleri ile gerçekleştirilen cabg operasyonlarında inflamasyon markerları ve renal fonksiyonlar Ali Can Hatemi, Kadir Çeviker, Mustafa Canikoğlu, Ayşem Kaya, Aris Çakiris, Zerrin Yiğit, Duran Üstek, Erhan Kansız. (TKDC 2010 ulusal kongre; oral sunum, Antalya)

 

 1. Ampletz embolization could be an undesirable complication but would be the worst, Kadir Çeviker, Şahin Şahinalp, Baran Karataş, Mustafa Canikoğlu, Özgür Ersoy. (TKDC 2012 Ulusal Kongre, poster, Antalya)

 

 1. Penetran Göğüs Travmalarında Kardiyak Yaralanma. Kadir Çeviker, Cumhur Murat Tulay, Şahin Şahinalp, Mustafa Canikoğlu, Fahri Hayri Atlı. (TKDC 2012 Ulusal Kongre, poster, Antalya)

 

 1. Konjenital kalp hastalıklarında Eser Elementler.(Sözlü Bildiri) Mustafa Canikoğlu, Kadir Çeviker. 9.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 21Mart – 24 Mart 2013, Antalya – Turkey.

 

 

      7.7.  Diğer yayınlar

 

 1. Projeler
 2. İdari Görevler

Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi Ameliyathane sorumlusu (2011-2012)

Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Klinik sorumlusu (2011-2013)

Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi, Cerrahi Yoğun Bakım Sorumlusu (2012-2013)

 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
 1. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 2. Vasküler Cerrahi Derneği
 3. Fleboloji Derneği
 4. Klinik Araştırmalar Derneği
 1. Ödüller
 1. 11. Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Bilimsel Proje Birincilik Ödülü

Blood-surface interaction and aggregation of serum proteins during extracorporel circulation with phosphorylcholine-coated tubing lines: S100A8/A9 is the trigger for inflamation? Hatemi, AC., Çakiris, A., Çeviker, K., Canikoğlu, M., Abacı, N., Coşan, F., Özbalci, Ç., Ağlar, Ö., Azakli, H., Ökten, Z., Kazan, D., E. Kansız and D. Ütsek.-2010

Yrd. Doc . Dr. Kadir ÇEVİKER

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI

Doktora Soru Sor

  Whatsapp
  Merhaba 👋
  Size nasıl yardımcı olabilirim ?