Adı Soyadı                                       : Dr. Erkan ALPASLAN
Doğum Yeri/Tarihi                      : Dicle/22.02.1987
Kadro Ünvanı ve Aldığı Tarih    : Uzman Doktor 15/5/2017
Bölüm,Anabilim Dalı                  : Kardiyoloji
Yabancı Dil                                      : İngilizce
Lisans                                                 : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Haziran 2012
Uzmanlık ihtisası                         :Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D. Mayıs 2017

 

Lisansüstü Öğrenimlerdeki Tez Bilgileri

Tıpta Uzmanlık Tezi: Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (Tavi)Yapılan Hastaların Uzun Dönem Takiplerinde Mortalite Oranlarının Klasik Cerrahi Risk Skorları İle Karşılaştırılması Ve Mortalite Üzerine Etkili Olan Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

Makale Yayınları

 1. Alpaslan E, Dursun E, Tanriverdi Z, Colluoglu T, Kaya D. New risk factors in determining long‐term mortality in patients undergoing TAVI: can the conventional risk scores be used as a long‐term mortality predictor? February 10, 2020.
Kardiol Pol. doi:10.33963/KP.15183 (SCI-E)
 1. Edem E, Kirdök AH, Kınay AO, Tekin Üİ, Taş S, Alpaslan E, Pabuccu MT, Akdeniz B.Does “smoker’s paradox” exist in clopidogrel-treated Turkish patients with acute coronary syndrome. 2015 Sep 14:1-5. [Epub ahead of print]. (SCI/2012) 
 1. Özpelit E, Akdeniz B, Özpelit EM, Tas S, Alpaslan E, Bozkurt S, Arslan A, Badak Ö.Impact of Severe Tricuspid Regurgitation on Accuracy of Echocardiographic Pulmonary Artery Systolic Pressure Estimation.Echocardiography,2015 Oct:32(10):1483-90.doi:10.1111/echo.12912.Epub 2015 mar 3. (SCI-E/2012)
 1. Efe E, Kocayiğit I, Türker PM, Murat K, Erkan A, Sedat T, Alper Ç, Necati AM, Gökhan VM, Bahri A. Platelet-to-lymphocyte ratio but not neutrophil-to-lymphocyte ratio predicts high on-treatment platelet reactivity in clopidogrel-treated patients with acute coronary syndrome. Indian J Pharmacol. 2016 Jul-Aug;48(4):355-359. (SCI/2012)

Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri

 1. Alpaslan E,Dursun H,Kozan Ö,Ergene A.O.Severe Coronary Artery Disease In An Adolescent with Familial Hypercholesterolemia (type 2a) (Kardiyovasküler Akademi Derneği Eylül 2015 Kıbrıs, poster sunum).
 2. Alpaslan E, Ozpelit E, Tas S, Ozpelit E, Unal B, Dursun H, Badak O, Akdeniz B. Is there a structural basis for vasovagal syncope? Cardiac functions in patients with vasovagal syncope. (European Society of Cardiology (ESC),poster presentation at the congress of London Eylül 2015).
 3. Alpaslan E. Özpelit E, Tas S, Özpelit M.E, Dursun H. Arterial stiffness parameters in patients with vasovagal syncope

(2. Kardiyovasküler Akademi Kongresi Eylül 2016 Kıbrıs Poster sunum)

 1. Alpaslan E, Dursun H, Tanriverdi Z, Colluoglu T, Kaya D. Determination of new risk factors for predicting long term mortality in patients undergoing transfemoral tavi procedure: can the conventional risk scores be used as a long term mortality predictor. (European Society of Cardiology (ESC),poster presentation at the congress of Munich August 2018).
 2. Alpaslan E, Atıcı A, Öztürk F, Demir K. Acute total oclusion of the left main coronary artery treated successfully with percutaneus intervention without intra-aortic balloon pump. (26. Ulusal uygulamalı girişimsel kardiyoloji toplantısı’nda poster sunum, Antalya, Nisan 2019, Vaka sunumu).
 3. Alpaslan E, Taştan A, Uyar S. Successfully Retrograde Crossing Common Iliak Artery Osteal Chronic Total Occlusion After Failure of Antegrade Approach Case. Advanced stroke and peripheral intervention course (ASPIC), Kapadokya Şubat 2022.
 4. Özpelit E, Akdeniz B, Barış N, Alpaslan E. A simple and valuable echocardiographic parameter for predicting prognosis in pulmonary arterial hypertension; RVOT maximal systolik velocity. (Anadolu Kardiyoloji Dergisi, OP-136, Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Kardiyoloji Kongresi , Antalya, Ekim 2015, Hakemli Organizasyon)
 5. Dursun H, Alpaslan E, Arslan A, Kaya D. Percutaneous, coronary Intervention in Patient with Acute Coronary Syndrome Late After TAVI. (22. Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, İstanbul, Nisan 2015).

Bilimsel Etkinliklerde Görev Aldığı Sözlü Sunumlar

 1. Nöroloji ve kardiyolojinin içiçe geçtiği durumlar, 4-5 gündür yemek yemeyen demans hastasında troponin bakmasaydık iyiydi! (2017 Kardiyovasküler Akademi kongresi, 21 Eylül 2017 Saat: 15:00)
 2. Ana koroner lezyonlarına yaklaşım, vaka sunumu. Anakoroner ve Bifurkasyon Toplantısı, Elazığ, 13 Nisan 2019.
 3. …. Spor yapabilir adlı oturum. Kardiyovasküler Akademi Kongresi 2020.
 4. Successfully Retrograde Crossing Common Iliak Artery Osteal Chronic Total Occlusion After Failure of Antegrade Approach Case. Advanced stroke and peripheral intervention course (ASPIC), Kapadokya Şubat 2022.
 5. Kalp yetersizliğinde güncel medikal tedavi yaklaşımı. 38.Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresine Katılmak Üzere, Antalya, Kasım 2022.

Kitap Bölümü Yazarlığı

 1. Dislipidemi, Lipid metabolizması bölümü, KALP, Nobel Tıp yayınevi, 2020.
 2. Elektrokardiyografi bölümü, Kardiyovasküler Hastalıklarda Tanısal Testler ve Görüntüleme Yöntemleri, Akademisyen Kitabevi, 2022.

 Katıldığı / Görev aldığı Mesleki / Bilimsel /Etkinlikler

 1. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresine Katılmak Üzere, Antalya, Ekim 2015 (izlenimci-katılımcı olarak)
 2. Kardiyovasküler Akademi Derneği Kongresine katılmak üzere, Kıbrıs ,Eylül 2015 (poster-sunum)
 3. European Society of Cardiology (ESC) congress 2015 London’a katılmak üzere Londra, 29 ağustos-2eylül 2015 (poster-sunum)
 4. Türk Kardiyoloji Derneği 2. kardiyobahar güncellemesine katılmak üzere, Kıbrıs ,Mart 2015 (izlenimci-katılımcı olarak)
 5. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresine katılmak üzere, Antalya, Ekim 2016 (İzlenimci-Katılımcı)
 6. Kardiyovasküler Akademi Kongresi 2016 kongresine katılmak üzere, Kıbrıs, Ekim 2016 (Poster-sunum)
 7. Apex Study Kongresi, Mayıs 2014 (Katılımcı)
 8. Milano/İtalya San Ospedale Raffaelle Hastanesi’nde Araştırma ve İncelemelerde Bulunmak, İtalya, Ocak 2017-Mart 2017 (İzlenimci-Katılımcı olarak)
 9. Kardiyovasküler Akademi Kongresi 2017’e katılmak üzere, Kıbrıs Eylül 2018 (Sözlü sunum)
 • European Society of Cardiology (ESC) congress 2018 Munich’e katılmak üzere Londra, 25-29 ağustos 2018 (poster-sunum)
 1. Kardiyovasküler Akademi Kongresi 2018’e katılmak üzere, Kıbrıs Eylül 2018 Panelist
 2. Anakoroner ve Bifurkasyon Toplantısı Elazığ 2019’a katılmak üzere (Sözlü Sunum)
 3. Girişimsel Kardiyoloji Kongresi Antalya 2019’a katılmak üzere (Poster Sunum)
 • Kardiyovasküler Akademi Kongresi 2019’a katılmak üzere, Kıbrıs Eylül 2019 Katılımcı
 • Kardiyovasküler Akademi Kongresi 2020’ye katılmak üzere, Online sözlü sunum (… spor yapabilir adlı oturum)
 • Kardiyovasküler Akademi Kongresi 2021’e katılmak üzere, Kıbrıs Eylül 2021 Panelist (özel hasta gruplarının yönetimi adlı oturum)
 • Advanced stroke and peripheral intervention course (ASPIC), Kapadokya Şubat 2022, sözlü vaka sunumu (Successfully Retrograde Crossing Common Iliak Artery Osteal Chronic Total Occlusion After Failure of Antegrade Approach Case)
 • Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresine Katılmak Üzere, Antalya, Kasım 2022, sözlü sunum (kalp yetersizliğinde güncel medikal tedavi yaklaşımı adlı oturumda)

Görev Yerleri

 1. Prastisyen hekim:Elazığ/Palu Devlet Hastanesi, Eylül 2012-Ocak 2013
 2. Öğretim yardımcısı: DEÜ, Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Şubat 2013-Mayıs 2017
 3. Uzman doktor: Muş Devlet Hastanesi Kardiyoloji Birimi Eylül 2017- Şubat 2020
 4. Uzman doktor: Özel Gazi Hastanesi/ İzmir Mart 2020 – halen devam ediyor.

 

 

Uz.Dr. Erkan Alpaslan

Kardiyoloji

Doktora Soru Sor

  Whatsapp
  Merhaba 👋
  Size nasıl yardımcı olabilirim ?