Özel Gazi Hastanesinin Amacı:

Etik değerlere özen göstererek sunduğu sağlık hizmetleriyle; Hasta ve yakınları ile çalışan memnuniyetinin % 100 olmasının prensip olarak kabul edildiği, GÜVENİLİR HASTANE ortamının sürdürebilir olması amaçlanmıştır.

 • Rekabet avantajı elde etmek ve bunu etkin ve verimli bir şekilde yapmak için müşterilerinin ve diğer ilgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini tanımlamak ve karşılamak ve Özel Gazi Hastanesinin genel performansını ve kapasitesini başarmak, sürdürmek ve iyileştirmektir.
 • Kalite yönetim prensiplerinin uygulanması sadece doğrudan faydalar sağlamaz, aynı zamanda maliyet ve risk yönetimine önemli katkı yapar. Fayda, maliyet ve risk yönetimi hususları, kuruluş, müşterileri ve diğer ilgili taraflar için önemlidir. Özel Gazi Hastanesinin genel performansı üzerinde etkili olabilen hususlar aşağıda verilmiştir:
 • Müşteri temayülü,
 • Tekrar edilen işler,
 • Gelir ve pazar payı gibi Özel Gazi Hastanesinin aldığı sonuçlar,
 • Pazar imkânlarına esnek ve hızlı cevaplar,
 • Kaynakların etkin ve verimli kullanımı sırasında maliyetler ve çevrim süreleri,
 • Arzulanan sonuçların alınmasında en iyi olacak süreçlerin düzenlenmesi,
 • İyileştirilmiş kuruluş kapasitelerinin rekabet avantajı,
 • Sürekli iyileştirmeye katılım kadar, Özel Gazi Hastanesinin amaçları ve hedeflerine yönelik olarak çalışanların motivasyonu ve anlaması,
 • Değişen pazarlara cevap verme hızı ve esneklik kadar maliyetlerin ve kaynakların yaratılması ve optimizasyonu ve onun tedarikçileri için değer yaratma yeteneği.

Vizyonumuz

Etik değerlere özen göstererek sunduğu sağlık hizmetleriyle;

 • Hasta ve hasta yakınları ile çalışan memnuniyetini hedefleyen,
 • Hasta ve çalışan güvenliğini ilke edinen,
 • Ekibi ve altyapısıyla, EGE BÖLGESİ nde sağlık turizmine uygun model oluşturmayı, sağlık hizmet alanında referans gösterilen akademik sağlık kurumlarından biri olmak…

Misyonumuz

 • Güvenli hastane olma,
 • Tedavi ederken zarar vermemek hedefli;
 • Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek ve tıbbın gelişimine katkı sağlamak amacıyla;
 • Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini ileri düzeyde, yaygın ve bütünleşik bir yapı içinde, uygun ekonomik koşullarda topluma sunmak,
 • Kendilerini mesleklerine adamış, insana, dokuya, değer veren hekimler ve sağlık uzmanları ile hizmet vermektir.

Hastanemiz Değerleri

 • İNSANA VE DOKUYA SAYGI ODAKLI;
 • Etik değerlere bağlı,
 • Sürdürülebilir uygulamalar ile çevreye duyarlı ve saygılı,
 • Ekip anlayışı ile çalışan,
 • Hakkaniyetli ve Bilimsel yaklaşımı benimsemiş,
 • Hasta ve çalışan memnuniyetini hedefleyen,
 • Hasta ve çalışan güvenliğini kurum kültürü olarak kabul eden
 • Öngörülü yaklaşımlar ile
 • Teşhis tedavi ve Uygulamalara Katılımcılıktır.