Doc. Dr. Ahmet Taştan
Kardiyoloji
Uzm. Dr. Mehmet Barış Yanık
Kardiyoloji
Uzm. Dr. Senan Tahmazov
Kardiyoloji

Kardiyoloji

Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından olan kalp hastalıkları ile uğraşan tıp bilimi dalıdır. Bunun öneminin bilincinin getirmiş olduğu teknoloji ile hastenemizde toplumun her kesimine hizmet vermek en önemli hedefimiz ve arzumuzdur. Son teknoloji ve teknikler kullanılarak verilen hizmetler arasında Transtorasik Ekokardiyografi ve Doppler ile Kalp Ve Kapak fonksiyonlarının incelenmesi, Transözfagial Ekokardiyografi ile kalbin fonksiyonlarının detaylı incelemesi yapılmaktadır. […]