YAPILAN ÇALIŞMALAR:

ÖZEL GAZİ HASTANESİ KALİTE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇALIŞMALARI

Özel Gazi Hastanemizde kalite çalışmaları Kalite Yönetim Direktörlüğü liderliğinde bütün birim çalışanlarımız tarafından sürdürülmektedir.

Ana teması GÜVENLİ HASTANE olan sağlıkta kalite çalışmalarımız;

 • Sağlıkta Kalite Sisteminin T.C Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan SKS ye uygun planlamayı oluşturan dokümantasyon ve uygulama tarafında, veri alımı ve analizi çalışmaları, kalitede sürekli İYİLEŞTİRME yaklaşımı ile devam ettirilmektedir.

 • Uygulama Değerlendirme Komitelerimiz;

Hastanemizde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan sağlıkta kalite standartlarına uygun olarak oluşturulan,

 • Hasta Güvenliği Komitesi,

 • Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi,

 • Eğitim Komitesi,

 • Tesis Güvenliği Komitesi,

 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi,

 • Transfüzyon Komitesi,

 • Ve hastanemiz tarafından uygun görülen diğer başlıktaki komiteler oluşturulmuştur. Komitelerimiz, SKS standardında ve belirlenen verilen sürelerde toplanmakta, hastanemizde sağlıkta kalitenin geliştirilmesi için kararlar almaktadırlar. Komite çalışmalarımızın verimlilik analizleri, her yılsonu devirlerinde yapılmakta ve üst yönetim ile paylaşılmaktadır.

 • Göstergelerimizin Yönetimi;

Hastanemizde; T.C Sağlık Bakanlığı standartlarında, verdiğimiz hizmetlerin yeterliliğini ve kriterlere uyumunu ölçmek amaçlı, hastanemiz uygulamalarına bağlı gösterge konuları ve hedeflerimiz tespit edilmiştir. Göstergeler belirli aralıklar ile ölçülmektedir. Ölçüm sonuçları ilgili sorumlu birim hekimi ve bölüm sorumlusunca analiz edilmektedir. Bu sonuçlar, üst yönetim ile paylaşılmaktadır. Gerekli iyileştirmeler planlanarak uygulanmaktadır. Bu sonuçlar bakanlığımız ile web sayfasında paylaşılmaktadır.

 • Görüş Ve Önerilerin Değerlendirilmesi

 • Hasta memnuniyet anketleri; T.C Sağlık Bakanlığı Memnuniyet anket rehberine göre belirlenen süre ve sayıda gerçekleştirilmektedir. Web sayfamızda anketler yüklü olup online doldurulma olanağımız mevcuttur. Elde edilen sonuçlar kalite birimi tarafından değerlendirilmektedir.

 • Çalışan memnuniyet anketlerimiz ise yine hastanemiz web sayfasından erişilen anket formu kullanılarak yapılabilmekte, belirlenen dilimlerinde yapılmaktadır. Analizleri üst yönetim ile paylaşılmaktadır.

 • Güvenlik raporlama sistemi hastanemizde kurulmuştur. Hasta ve çalışan güvenliğinde bir olumsuzluk yaşandığında bildirimler alınmakta ve kök neden analizi ile çözümlenmektedir.

 • Acil Durum Kodları Ve Tatbikatlar

 • Acil durum kod sistemi olarak;

 • Mavi Kod,

 • Beyaz ve pembe Kod,

 • Yangın hazırlık durumunun tespiti amacı ile kırmızı kod uygulaması bulunmaktadır. Yılda bir kez tatbikatlar ile test edilmektedir.

 • Acil durum ve afet uygulamaları

Hastanemizde, afet durumunda yapılacaklar ile ilgili yasa düzenleyici tarafından yayınlanan yönetmelik ve kılavuzlara uygun olarak hazırlanmış planlarımız mevcuttur. Planlar her yıl bir defa tatbikatlar ile desteklenmektedir.,

 • Hasta Hakları ve İletişim Uygulamaları

Hasta hakları birimimiz bulunmakta ve hasta haklarının korunması ve sürdürülmesi amacı ile erişilebilir bir konumdadır.