Üroloji

Özel Gazi Hastanesi Üroloji Bölümü, hastalara dinamik ve gelişmeleri izleyen sağlık personeli kadrosu ile yüksek kalitede ürolojik muayene, tetkik ve tedavi hizmeti vermektedir. Üroloji bölümünde çalışan doktorlar klinik deneyimlerini ve birikimlerini kullanarak üroloji hizmetlerini yetkin biçimde sunmayı amaçlamışlardır.

Üroloji bölümümüzde genel olarak böbrek ve idrar yolları hastalıkları, taş hastalığı, ürolojik kanserler, erkek cinsel fonksiyon ve üreme bozuklukları, prostat hastalıkları, mesane fonksiyon bozuklukları ve idrar tutma sorunlarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.
 

İdrar yolu infeksiyonları (iltihapları), çeşitli tipte görülen idrar kaçırmaları, ağrılı mesane hastalıkları, doğumsal ve kistik böbrek hastalıkları, üriner sistem taş hastalığı (böbrek, üreter taşları) doğum veya travmalara bağlı üriner sistem yaralanmaları, idrar kaçırmaları, ürogenital tümörler (mesane kanseri, böbrek tümörü) kadınlarda sık görülen ürolojik hastalıklardır.

İdrar yolu tıkanıklıkları;Prostat hipertrofisi (büyümesi),prostat kanseri, prostat apsesi, mesane boynu darlığı, idrar yolu darlıkları (üretra darlıkları) erkeklerde sık görülen ürolojik hastalıklardandır. Özellikle ileri yaş erkeklerde görülen prostat  Plazma Kinetik veya Green Light    yöntemi ile ameliyatlar hastanemizde rutin olarak uygulanmaktadır

Çok büyük prostat hipertrofilerinde ve mesanede (idrar kesesinde) ilave patolojiler bulunan hastalarda ise açık prostat ameliyatları yapılmaktadır. Üretra darlıklarının tedavisinde kapalı yöntem (üretrotomi intern) uygulanabilmektedir.

Hastanemizde mesane (idrar torbası), üreter (idrar kanalı) taşları endoskopik yöntemle (URS)  kapalı olarak kırılıp alınarak tedavi  edilebilmektedir.

Erkeklerde sık görülen, prostat, mesane, böbrek ve testis tümörlerinin teşhis, tedavi ve takibi, bu tümörlerle ilgili tüm ameliyatlar hastanemizde özenle yapılmaktadır.

Erkeklerde sık görülen bir diğer ürolojik hastalık ise infertilitedir (kısırlık).Hastanemize kısırlık nedeniyle başvuran erkeklerin tüm laboratuar ve radyolojik tetkikleri yapılabilmekte ve eşleri kadın doğum uzmanımız tarafından konsülte edilebilmektedir. Çift olarak değerlendirilen bu hastalarımızdaki mevcut patolojiler (hastalıklar) tıbbi veya cerrahi olarak tedavi edilebilmektedir.

Erkek cinsel işlev bozuklukları (boşalma bozuklukları, erken boşalma, sertleşmenin olmaması veya yetersizliği) ürolojinin bir konusudur. Cinsel isteksizlik veya yetersizlik, erken boşalma gibi erkek cinsel işlev bozukluk şikâyeti ile hastanemize müracaat eden hastaların tüm laboratuar, radyolojik ve psikolojik değerlendirmeleri hastanemizde rutin olarak yapılmaktadır.

Gazi Hastanesi olarak amacımız; tüm ürolojik hastalıklarının teşhis, tedavi ve takibinin, tıptaki yeniliklerle, üroloji literatürü eşliğinde ve en modern yöntemlerle  uygulanması ve siz değerli halkımıza kaliteli bir sağlık hizmeti sunmaktır.

 
Ayrıntılı bilgi için üroloji web sitemizi ziyaret ediniz : http://www.gaziuroloji.com/

Üroloji