Psikiyatri

Psikiyatri, insanların duygu, düşünce ve davranışlarındaki sapmaları tanımlayıp tedavi etmeye çalışan, insanların günlük yaşamlarını sürdürmelerine destek olan bir tıp bölümüdür. Başlıca ilgi alanı beynin işlevsel bozuklukları sonucu ortaya çıkan hastalıklardır. Bu hastalıklar duygu, düşünce ve davranış değişiklikleriyle kendini gösterir. Biyopsikososyal bir varlık olan insan yaşamını  sadece hastalıklar değil çeşitli sosyal sorunlar ve travmalar da zorlaştırmaktadır. İnsanın yaşam kalitesini artırması önceliğimiz olan Psikiyatri biriminde tanı ve tedavisi yapılan başlıca hastalıklar şunlardır:

 • Kaygı Bozuklukları (Yaygın Anksiyete Bozukluğu,Panik Bozukluk Fobik Bozukluklar, Sosyal Fobi)
 • Somatoform Bozukluklar,
 • Obsesif Kompulsif Bozukluklar
 • Travma ve Stres Bozuklukları
 • Depresif Bozukluklar
 • Manik Depresif Bozukluk (Bipolar Bozukluk)
 • Psikotik Bozukluklar (Şizofreni, Kısa Psikotik Bozukluk, Paranaid Bozukluk vb.)
 • Alkol ve Madde Bağımlılığı
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 • Kişilik Bozuklukları
 • Tik Bozuklukları
 • Geriatrik (Yaşlılık) Depresyon ve Anksiyete bozuklukları
 • Uyum Bozuklukları
 • Mobbing

Branş Doktorları