Kardiyoloji

Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından olan kalp hastalıkları ile uğraşan tıp bilimi dalıdır. Bunun öneminin bilincinin getirmiş olduğu teknoloji ile hastenemizde toplumun her kesimine hizmet vermek en önemli hedefimiz ve arzumuzdur. Son teknoloji ve teknikler kullanılarak verilen hizmetler arasında Transtorasik Ekokardiyografi ve Doppler ile Kalp Ve Kapak fonksiyonlarının incelenmesi, Transözfagial Ekokardiyografi ile kalbin fonksiyonlarının detaylı incelemesi yapılmaktadır. Kalp ritmi ve tansiyonun 24 Saat ya da 48 saat süre ile bilgisayarlı ortamda incelenmesine olanak sağlayan Ekg Holter ve Tansiyon Holter cihazları ve koroner damar tıkanıklıkları tespitinde kullanılan Eforlu Ekg testi ve Poliklinik Hizmetleri verilmektedir. İleri tetkikler, Koroner Anjiografi (Koroner damarlardaki tıkanıklığın kesin teşhisi) ve Anjiografik yöntemle damar açma işlemi (Balon-Stent Tedavisi) yüksek teknoloji ve geniş tecrübe ile hastenemizde yapılmaktadır . Hastenemizde ayrıca Poliklinik Hizmetlerinde bir telefon kadar yakınınızdayız.

 

Branş Doktorları