Gastroenteroloji

GASTROENTEROLOJİDE YAPILAN ENDOSKOPİK GİRİŞİMLER

Üst Sindirim Sistemi Endoskopisi:

Özofagoskopi, Gastroskopi, Duodenoskopi, Skleroterapi, Heater probe ile kanama kontrolü, Özofagus bant ligasyonu, Perkütan Endoskopik Gastrostomi, Mide balonu yerleştirme, Mide polipleri için polipektomi, Duodenal stent yerleştirme.

Alt Sindirim Sistemi Endoskopisi:

Flexibl Rekto-sigmoidoksopi, Kolonoskopi, Kolon polipleri için polipektomi, Kanama kontrolü, Rektal stent yerleştirme.

ERCP: Endoskopik Retrograd Kolanjio-Pankreatikografi.

ERCP ile koledoktan taş ekstraksiyonu, pankreas veya koledoka stent yerleştirme, Sitolojik tetkik, Pankras kanseri ve safra yolları kanserleri tanısı ve endoskopik tedavisi.

 

 

Branş Doktorları