Dermatoloji

Deriye ait hastalıklar yalnızca bu başlık altında incelenemez. Esasında bir bütün olan Dermatoloji ve Veneroloji tüm hastalıkları kapsar. Bu bakımdan eskiden beri dermatologlara verilen uzmanlık belgesi; Deri Ve Zührevi Hastalıkları Mütehassısı şeklindedir. Ve doğrusu da budur.

Deri hastalıkları bünyesinde birçok başlıklar altında incelenir. Bunlar özetle; deri enfeksiyonları, deri mantar hastalıkları, deri eklerine ait saç, kıl ve tırnak hastalıkları, derinin özel egzema, psoriazis, vitirigo gibi bu dalda çok yer kaplayan hastalıklar, Genetik bozukluklar neticesi oluşan deri hastalıkları, deri veremi, cüzzam (Hanseniazis) ve çok özel deri hastalıkları dermatoloji içinde sıralanır. Ancak "Veneroloji" yani bulaşıcı olanlar ; Sifiliz, Gonore, Aids ve diğerleri büyük bir yer tutarlar. Bunların tedavileri çok özeldir ve bir kısmı zorunlu takip ister. Günümüzün vebası sayılan Aids çok önemlidir. Tanısı çok zordur.

Böylelikle kısaca özetlenen bu hastalıklar zincirinin tedavileri ancak uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Aksi halde yanlış bilgiler ve tedaviler hastaya zarar verir. Onun için bilgi birikimi olmalıdır. Gelişigüzel ampirik tedavilere, halk uygulamalarına rağbet etmemek gereklidir. Günümüzdeki kozmetik tedavilerle bir ilgisi yoktur. Alternatif tedaviler ise geçerlidir

Dermatoloji