Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Gazi hastanesi çocuk bölümünde iki şekilde hizmet verilmektedir.

1 – Polikliniğimizde 0-17 yaş gurubundaki tüm çocuklara sağlık hizmeti verilmektedir. Ayaktan tedavileri yapılmaktadır. Yakınmaları ve fiziki bulguları dikkate alınarak laboratuvar ve radyolojik tetkikleri yapılır. Gerekirse ilgili branşlardan konsültasyon istenmektedir.

2 – Bir diğeri de doğum servisinde yeni doğan bebeklerin ilk muayeneleri yapılmaktadır. Müdahale gereken bebeklerin bebek hemşiresi ile birlikte küvez odamızda acil tedavileri yapılmaktadır. Bu bebeklerle ilgili kan şekeri , sarılık ve diğer tarama testleri takipleri yapılmaktadır. Bu bebekler poliklinikte gelişim kontrolüne alınmaktadır, aylık izlenimleri yapılmaktadır. Ayrıca diğer klinikler, örneğin; göz hastalıkları, pediatrik cerrahi , K.B.B. gibi dallarda ameliyat için istenen konsültasyonlara cevap verilmektedir.

Branş Doktorları